สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

โรงแรมตั้งอยู่ในย่านชุมชนทำเครื่องเงิน เครื่องเขินอันเก่าแก่ ห่างจากถนนคนเดินวันเสาร์ 300 เมตร และห่างจากถนนคนเดินวันอาทิตย์ 1.5 กม.

ถนนคนเดินวัวลาย
ตลาดประตูเชียงใหม่
ถนนคนเดินท่าแพ
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่